Testa din och barnens hörsel

HörseltestTillhör du de svenskar som har någon form av hörselnedsättning? Eller kanske gör dina barn det? Ni kan vara drabbade utan att veta om det, och därför är det bra att testa sin hörsel. Om någon i familjen har nedsatt hörsel kan ni också få hjälp.

Ungefär en och en halv miljon svenskar har någon form av hörselskada, enligt Hörselskadades riksförbund. En stor andel av dessa är troligen inte medvetna om det själva. Hörselnedsättningar smyger sig ofta på, och det är inte sällan en anhörig som upptäcker det först. Den största gruppen som har en hörselnedsättning är de som fortfarande yrkesverksamma. Hörselskadades riksförbund har regelbundna kampanjer för att få fler att testa sin hörsel, för att upptäcka eventuella hörselnedsättningar.

Hörselnedsättning bland barn och ungdomar

Det finns dock även unga som har nedsatt hörsel. Om man som förälder testar sin hörsel bör man även låta sina barn testa sig. Barn som har en dold hörselnedsättning halkar ofta efter i skolan, eftersom de inte får de hjälpmedel de behöver. Därför görs satsningar som den här, där man tar upp olika typer av dolda funktionsvariationer. Här finns en lista på tecken som kan tyda på att någon har nedsatt hörsel.

Barn och ungdomar som lider av en hörselnedsättning kan få hjälp av Hearpeers, en organisation som håller i ett menhjälp av “er av en hörselneds’om är berikad med D-vitamin för att kompensera för detta. till D-vitamin är solen,åller i ett mentorsprogram för hörselskadade. Mer om organisationens arbete finns i den här filmen.

Det är inte säkert att barn som har nedsatt hörsel behöver gå i en skola inriktad på elever som lider av just detta. Däremot är det många barn som upplever att skolgången blir lättare när alla elever på skolan har liknande funktionsvariationer, även om det innebär att de måsta flytta till en annan ort. Detta är ytterligare ett skäl till att testa hörseln.