Operation vid fetma

Ibland kan man finna sig i en situation där man har försökt att gå ner i vikt på egen hand, tagit hjälp av dietister och tränare eller följt alla möjliga dieter, men ingenting har fungerat. Då kan det bli aktuellt med en operation för att bli av med sin fetma.

Det finns olika operationer man kan genomgå för att bli fri från sin fetma. Det gemensamma för dem alla är att man som patient behöver vara beredd på att göra relativt stora livsstilsförändringar. Överviktsoperationer utförs av landstinget men det finns också fler privata vårdgivare, som till exempel nordiskt centrum för kirurgi, NCK som utför denna typ av operationer. En överviktsoperation är ett stor ingrepp, men det är ett ingrepp som kan förändra hela livssituationen.

magdansösGastric bypass

Gastric bypass är den vanligaste fetmaoperationen. I denna operation kopplas en stor del av magsäcken, och även en del av tunntarmen ur. Detta gör att vägen maten tar genom magsäck och tarmar blir kortare och då kommer maten att nå slutet av tunntarmen fortare. När mat kommer i kontakt med slutet av tunntarmen kommer mättnadshormoner att frisättas och man känner sig då mätt. Gastric bypass gör helt enkelt så att man känner sig mätt snabbare. Om du vill läsa mer om gastric bypass där metoden jämförs med en annan magsäcksminskande metod, sleeve gastrektomi, finns det en artikel i
Läkartidningen.

Förberedelser inför operationen

Innan operationen kan man behöva gå ner lite i vikt på egen hand. Detta för att minska mängden fett som ligger runt inre organ och därigenom underlätta för kirurgen att genomföra operationen. Ofta får man bara dricka pulverdrycker i några veckor innan operationen. Det finns också andra saker man behöver tänka på innan, även om patientrelaterade faktorer i en ny studie verkar ha mindre betydelse än man tidigare trott.
Efter operationen får man bara äta flytande föda i några veckor, efter det får man gå över på mosad mat innan man återigen kan äta fast föda. På 1177 kan man läsa mer om överviktsoperationer och vad man behöver tänka på innan och efter.