Hur kan en livscoach hjälpa?

Det finns olika typer av coacher. En livscoach är expert på att hjälpa människor som känner att de vill ta nästa steg i sina liv, men inte riktigt vet hur. Det handlar inte om rådgivning, utan att hjälpa en människa att själv hitta svaren på frågorna om vart han eller hon vill komma och vad han eller hon är bra på.

Tvärtemot vad många tror fokuserar en livscoach inte på det som är negativt, utan tvärtom handlar det i första hand om att få syn på sina styrkor. Det handlar också om att ha fokus på framtiden och hitta en bild av vad det är personen vill nå. Med hjälp av ett tydligt mål och fokus på det som är bra kan det vara lättare att komma vidare i livet.

man och kvinna kommunicerarFrågor att ställa sig själv

Det är inte alltid så lätt för människor att veta vart de vill eller vad de är bra på. En coach som https://tommydavidovic.se/sv/livscoach/ har olika verktyg för att det ska bli lättare, ett av dem är att ställa frågor som ringar in det som är centralt. Expressen tar i en artikel upp vad det kan vara för typ av frågor. De nämner till exempel “Vad ser du upp till hos andra?”, ” Vad vill du uppnå?”, “Vad gör dig besviken?” och “Ger du dig tid för reflektion?”. Att fundera på frågor som dessa kan göra det lättare att få en ärlig bild av sig själv och möjligheter i framtiden.

Hur arbetar en coach?

En coach arbetar på ett annat sätt än till exempel en terapeut eller mentor. En terapeut arbetar med att hjälpa människor genom terapi, till exempel psykodynamisk terapi eller KBT. En mentor kan ge råd i olika frågor. En coach däremot ger inte råd. Personen som träffar coachen behöver själv hitta sina styrkor, sina mål och sina vägar för att kunna nå dit han eller hon vill komma. Coachens uppgift är att vara behjälplig i den processen, till exempel genom att ställa frågor som sätter igång nya tankar hos personen.

Det finns olika typer av coacher. Vissa arbetar med idrottare och hjälper dem att prestera på topp. Andra har fokuserat på karriär, hälsa, existentiella frågor eller något annat. En livscoach är för den som upplever att han eller hon vill ha förändring i sitt liv, men inte riktigt vet på vilket sätt.